Samtalsterapi och coachning centralt i Stockholm och Solna

Lena Johansson

Det mänskliga mötet...

 

 

 

 

 

 

 

 

Det mänskliga mötet är viktigt. I mitt arbete som samtalsterapeut är det avgörande att skapa ett tryggt klimat i hopp om att du som söker min hjälp kan känna tillit och våga sätta ord på det som du behöver.

En mycket stor del av våra liv handlar om relationer. Vi relaterar till praktiskt taget allting som kommer i vår väg, och det är också i våra relationer som vi många gånger stöter på svårigheter. Den kanske viktigaste relationen är den till oss själva, utan att på något sätt förringa samspelet med andra. Men vem ska du leva med livet ut om inte dig själv? Att skapa en ny relation med dig själv och samtidigt acceptera den du har varit, den du är och vill vara är värdefulla steg i en förändringsprocess.   

Du kan söka terapi, hjälp och stöd för praktiskt taget allting som händer i ditt liv och som får dig att ifrågasätta hur du egentligen mår. Du kan söka dig till många olika terapeuter/coacher som har många olika slags utbildningar inom flertalet områden. Kanske är det ändå först och främst i relationen, oavsett terapeutisk inriktning, som helandet kan påbörjas.  

Jag blir till i mötet med mig själv och andra, säger vi ofta. Men för att bli till och möta sig själv krävs bl.a. mod, och för att våga vara modig måste man våga vara rädd och bli accepterad i sin rädsla och det motstånd som rädslan kan föda. Att då mötas av en professionell medmänniska som på ett empatiskt sätt bekräftar och accepterar rädslan kan var otroligt läkande. Medmänniskan som liksom du har erfarenhet av hur det är att vara någon i behov av stöd när livet inte blir som man har tänkt sig.  

Som utbildad och erfaren samtalsterapeut/coach kan jag både vara ett verktyg själv och ge dig egna verktyg för hur du kan leva och förhålla dig till det liv du har fått. Jag kan med hjälp av en kombination av holistisk terapi, ACT (acceptance & commitment therapy) och CFT (compassion focused therapy) guida dig på din resa mot en mer tillfredsställd tillvaro. Men det är ändå i mötet mellan dig och mig det sker. Min roll som medmänniska är det verktyg som spelar den mest centrala rollen för ditt psykiska välbefinnande och utveckling. Det tror jag på.