Samtalsterapi och coachning centralt i Stockholm och Solna

Lena Johansson

Vem är det du möter?

 Jag är Diplomerad Psykosyntesterapeut och har utbildat mig under fyra år vid PsykosyntesAkademin i Stockholm. Utbildningen har jag kompletterat med kurser, workshops och föreläsningar i bl.a. KBT, ACT och CFT* där man bland annat fokuserar på acceptans och medkänsla. Dessutom har jag bred erfarenhet från näringslivet där jag har arbetat för såväl inhemska som multinationella bolag, bl.a. flygbolag och hotellkedjor. Personalfrågor, rekrytering, utbildning och ledarskap är några av de områden som jag har täckt in under mitt arbetsliv. 

I de ledande befattningar som jag har haft har det varit lika viktigt att lyssna på mina medarbetare som att planera budgetarbetet. Den avgörande livsvisdom som jag har inhämtat från dessa olika arenor handlar om allas önskan att bli sedda, hörda och respekterade.    

Jag är dessutom utbildad facköversättare från Surrey University i England och har en fil.kand. i humaniora från Stockholms Universitet. Utifrån egen verksamhet har jag översatt och tolkat tusentals sidor förändringslitteratur för stora organisationer och vet att förändringsarbeten tar tid, och måste få ta tid.

De erfarenheter som jag har införskaffat efter att ha levt och varit verksam i ett flertal länder har berikat mig på många olika sätt, inte minst kulturellt, och bidrar stort till min förståelse för hur vi människor samverkar med oss själva och andra. För mig handlar det lika mycket om att acceptera vilka vi är som att inleda en förändringsprocess - en process som fortgår hela livet.

Inom mig bor det liv jag har fått som gåva och som jag försöker förvalta efter bästa förmåga. Den inneboende kapacitet och förmåga till kärlek och vilja som jag har utforskat med hjälp av psykosyntesen finns i mig varje dag dygnet runt. Det är mitt ansvar att fortsätta att utveckla dessa gåvor.

Jag är medlem i Psykosyntesföreningen och följer dess etiska ramverk. Jag är dessutom ansvarsförsäkrad och går kontinuerligt i handledning och vidareutbildning.

 

* KBT - kognitiv beteendeterapi

   ACT - acceptance and commitment therapy

   CFT - compassion focused therapy