Samtalsterapi och coachning centralt i Stockholm och Solna

Lena Johansson

 

Relationer - Bryta mönster

Att förstå varför vi relaterar som vi gör…

 

 

"Var inte till besvär, höj inte rösten, stick inte ut, kräv inte för mycket, undvik konflikter...

...som att gå på äggskal..”  

 

 ♥♥♥

Relationer är nödvändigt. Att få tillhöra någon, känna gemenskap, kärlek och tillit är allas vår önskan. Men att leva i relation kan vara svårt och en livslång relation kräver hårt arbete, engagemang och kontinuerligt underhåll, vare sig det gäller relationen till din partner eller andra människor i din närhet. Den största utmaningen är troligtvis den till din partner du lever med dagligen. Vi blir aldrig så sårbara som när vi kommer riktigt nära någon. Sårbarheten skapar rädslor som kan visa sig i destruktiva handlingar, och vi står ibland frågande till ”vem” i oss det är som vill såra eller "vem" i oss det är som blir sårad. Relationer som bryter ned oss istället för att gynna oss är energitjuvar som vi inte behöver.

Om ämnet relationer kan vi tala i evighet, men det är ändå genom att leva relationen som vi kan utmana våra största rädslor, bland annat rädslan att överge eller bli övergiven. Men för att kunna förändra ett beteende måste vi förstå varför vi reagerar som vi gör - det vi inte är medvetna om kan vi inte förändra. Samtalsterapi kan vara ett första steg till förändring.

Jag hjälper dig att förstå varför er relation ser ut som den gör, varför er längtan efter närhet och tillhörighet istället orsakar beteenden som får den ena att klamra sig fast och den andra att dra sig undan. Eller varför någon av er alltid känner att hon eller han går på äggskal, ger upp sig själv, saknar vilja och ständigt blir den som står vid sidan om - som åskådare i sitt eget liv. Eller varför hårda ord, kränkningar eller tystnad har blivit dominerande inslag i vardagen, och ni har fastnat i en ond cirkel där ingen vågar ta första steget till kontakt. Med hjälp av psykosyntesen och mina kunskaper i anknytningsteorin, dvs. hur vi relaterar till varandra utifrån ett djupliggande historiskt mönster, stöttar jag dig att skapa ett sunt beroende till din partner utan att du förlorar dig själv. 

Att bygga upp en djupare, innerligare och varaktig relation är den mest kärleksfulla gåvan ni kan ge varandra.